Kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesitherapie voor kinderen
Psychomotoriek

Psychomotore therapie is een behandelingsvorm gericht op de algemene ontwikkeling van het kind, met als uitgangspunt de samenwerking tussen het denken-voelen en het bewegen (psyche en motoriek). De therapie richt zich echter niet alleen op het behandelen van fijne –en/of grofmotorische vaardigheden. Ook vaardigheden zoals ruimtelijke oriëntatie, schrijfmotoriek, aandacht en concentratie, lateralisatie, werkhouding, … vallen hieronder.

 

 • Kinderen komen hiervoor in aanmerking als er problemen zijn met:
 • Fijne motoriek: kleuren, knippen, …
 • Grove motoriek: houterig bewegen, onhandig, fietsen, springen, …
 • Schrijfmotoriek: foute pengreep, kramp bij schrijven, onleesbaar schrijven, …
 • Ruimtelijk visuele problemen
 • Visuomotorische problemen
 • Lateralisatieproblemen, problemen met werkrichting

 

Ontwikkelings-begeleiding of –stimulatie

Deze behandeling richt zich voornamelijk op kinderen of baby’s bij wie de motorische ontwikkeling ietwat trager verloopt. Zo zijn bijvoorbeeld het hoofdje controleren, leren rollen, zitten, staan en later lopen elk motorische mijlpalen die een baby normaliter doormaakt. Bij sommige baby’s loopt dit niet vanzelf omwille van ‘problemen’ zoals reflux, een sterke voorkeurshouding, prematuriteit, chromosoomafwijkingen, niet willen kruipen (sluipers of billenschuivers), … . De therapeut zal dan in therapie de normale ontwikkeling zoveel als mogelijk stimuleren aan de hand van specifieke oefeningen. Daarnaast worden de ouders ook nauw betrokken doordat ze in therapie heel veel adviezen meekrijgen voor thuis naar handeling en positionering van het kind toe.


Typlessen met de methode van Typ10

 • Een leuke, speelse en didactisch onderbouwde manier
 • Rekening houdend met eigen tempo en individueel leervermogen
 • Vinger per vinger blind leren typen in slechts 10 lessen
 • Haalbaar voor elk kind, ook bij leerproblemen (bv. dyslexie, ADHD, ASS,…)

Manuele TherapieManuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Deze therapie gaat een stap verder dan kine in de analyse van de klachten en de behandeling zelf.

De manueel therapeut beschouwt het lichaam als één geheel en legt verbanden tussen verschillende delen en stelsels van je bewegingsapparaat.

 

Wat is het doel van manuele therapie?

Manuele therapie richt zich op het herstellen en verbeteren van je bewegingsapparaat.

 

Manuele therapie aangewezen bij:

 • (Sport) blessures aan spieren, gewrichten en beenderen.
 • Acute en chronische blessures.
 • Pijnklachten
 • Stramme rug, geblokkeerde gewrichten, bewegingsbelemmeringen.
 • Whiplash
 • Hernia

SportkinesitherapieBij sportletsels is een snelle hervatting van de sportdeelname vaak gewenst. Snel terug deelnemen aan een competitiesport, sporten met vrienden of lange afstanden wandelen met de hond is de doelstelling die voor op staat. Een behandeling start steeds met een anamnese waar het behandelingsplan wordt opgesteld. Bij sporters zal manuele therapie en oefentherapie voorop staan.


Doel:

Behandeling van sporters met een blessure


Sportkinesitherapie is aangewezen bij:

Acute en chronische sportblessures.


Dry NeedlingDry needling is een behandelmethode die gebruikt wordt door een kinesitherapeut of osteopaat. Bij deze manier van behandelen worden spieren aangeprikt met een fijn naaldje. Dit zal zorgen voor een ontspanning van de spier. Dry needling gebruikt een “droge” (dry) naald. Er worden geen vloeistoffen gebruikt. 

De plaatsen waar de naalden worden geprikt zijn trigger points. Dit zijn knopen in de spieren die lokale of algemene pijn kunnen veroorzaken. Een triggerpoint zal zich uiten in pijn/ stijfheid in een spier en ook in het uitstralingsgebied van die spier, bewegingsbeperkingen in de nabijgelegen gewrichten, hoofdpijn, … Een triggerpoint kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld bij een langdurige afwezigheid van bewegingen zoals bij een gips of brace, na een ongeval, bij stress, … 

 

Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur. 

 

Doel:

Ontspanning van het triggerpoint in de spier

 

Dry needling is aangewezen bij:

 • Overbelasting van spieren.
 • Als spieren gedurende een langere tijd onbeweeglijk of inactief zijn.
 • Overbelasting van spieren door kortdurende zware inspanning.
 • Overbelasting van spieren door een verkeerde (werk)houding.
 • Stressgerelateerde pijnklachten.
 • Plotselinge schokken, valpartijen en botsingen.

Team

Lize Oyen


Kinesiste


(Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie)


 Musculoskeletale revalidatie


Sportrevalidatie


Sporttaping


Manueel therapeut in opleiding (IMFT, 2021-2023)Ans Convens


Kinesiste


(Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie)


Neurologische revalidatie

 

Manuele therapie


Meer info?


Mirne Lemmens


Kinesiste


(Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie)


KinesioTaping/ Taping


Bloodflow restriction training 


Psychomotoriek bij kinderen (met basiscursus Sherborne), 2017, UGent


Schrijftrein 2019


Maite Noels


Kinesiste


(Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie)


Psychomotoriek
CONTACT

 
 
 
 
 

TarievenNaam kinesitherapeut: Ans Convens 

Ondernemingsnummer KBO: 0847.558.086 

RIZIV-nummer: 5/39694/14/527 

Rechtsvorm: GENP 

Conventiestatus: NIET GECONVENTIONEERD 

Tarieven (kabinet/huisbezoek): 33 euro/ 38 euro 

Beroepsverzekering: Acerta 

Vestigingseenheid: Kerkhofstraat 4, 2491 Balen - Olmen 

Telefoonnummer: 014 750 920           0468 32 29 39 

Website: www.groepspraktijkomplus.be 

Email adres: ansconvens.kinesitherapie@gmail.com  Naam kinesitherapeut: Oyen Lize

Ondernemingsnummer KBO: 0797876567

RIZIV-nummer: 50922921527

Rechtsvorm: CommV

Conventiestatus: Niet geconventioneerd

Tarieven (kabinet/huisbezoek): 33/38 euro

Beroepsverzekering: Xerius

Vestigingseenheid: Kerkhofstraat 4, 2491 Olmen

Telefoonnummer: 014 750 920 0497644324

Website: www.groepspraktijkomplus.be 

Email adres: oyenlize@gmail.comNaam kinesitherapeut: Mirne Lemmens

Ondernemingsnummer KBO: 0679517860

RIZIV-nummer: 5/53905/62/527

Rechtsvorm: Eenmanszaak commV

Conventiestatus: Niet geconventioneerd

Tarieven (kabinet/huisbezoek): 33/38

Beroepsverzekering: Xerius

Vestigingseenheid: Kerkhofstraat 4, 2491 Olmen

Telefoonnummer: 014 75 920

Website: www.groepspraktijkomplus.be

Email adres: Mirnelemmens@hotmail.com


Naam kinesitherapeut: Maite Noels

Ondernemingsnummer KBO: 0788.857.745

RIZIV-nummer: 5-49414-91-527

Rechtsvorm: CommV

Conventiestatus: Niet geconventioneerd

Tarieven (kabinet/huisbezoek): 33 euro/ 38 euro

Beroepsverzekering: Amma

Vestigingseenheid: Kerkhofstraat 4, 2491 Olmen

Telefoonnummer: 014 750 920 0478 75 29 31

Website: www.groepspraktijkomplus.be

Email adres: maitenoels@hotmail.com