Kinderergotherapie

Kinder ergotherapie

Valt het u op en maakt u zich zorgen over de moeilijkheden die u kind ondervindt bij het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten zoals: aan- en uitkleden, veters binden, eten met mes en vork, schrijven, typen, plannen en organiseren, spelen, fietsen, ...


Wij: ikzelf, ouders, leerkrachten, … Samen helpen we jouw kind om vanuit zijn of haar sterktes, zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het dagelijkse leven.


Waarmee kan ik jouw kind helpen?

Motorische moeilijkheden:

 • Fijne motoriek
 • Ontwikkelen van voorkeurshand (lateralisatie)
 • Hanteren van fijne materialen
 • Samenwerken van beide handen (bimanueel werken)
 • Oog-handcoördinatie
 • Grove motoriek
 • Onhandigheid (vallen, struikelen, botsen en dingen omstoten)
 • Moeite met turnen en spel
 • Fietsen


Problemen met activiteiten van het dagelijkse leven (ADL-vaardigheden):

 • Aan- en uitkleden
 • Tandenpoetsen
 • Veters strikken
 • Hanteren van bestek
 • Vast maken van knopen en ritsen
 • Zichzelf kunnen verplaatsen (fiets, bus, …)


Schoolse vaardigheden (Problemen tijdens het leren/ studeren):

 • Knutselen (kleuren, scheuren, knippen, plakken)
 • Schrijven (schrijfmotoriek)
 • Onduidelijk handschrift
 • Omkeren van letters en cijfers
 • Moeite bij het vormen van letters of cijfers
 • Pijn bij het schrijven
 • Typen (2Hands4Kids/TypTienTwee)   


Ruimtelijke oriëntatie:

 • Onderscheiden links/rechts
 • Lichaamsplan en lichaamsbesef
 • Ruimtelijke begrippen (boven, onder, voor, achter, …)
 • Vormherkenning


Executieve functies:

 • Redeneren
 • Organiseren
 • Plannen
 • Reguleren
 • Inhiberen
 • Werkgeheugen
 • Concentreren


Sociale vaardigheden:

 • Communiceren
 • Spelvaardigheden (samen spelen, omgaan met verlies, beurt afwachten, …
 • Begrijpen van emoties en gevoelens
 • Omgaan met conflicten
 • Omgaan met onverwachte situaties


Vrije tijdsvaardigheden:

 • Leren invullen van vrije tijd


Op zoek gaan naar aangepaste hulpmiddelen:

.


Hoe gaan we samen te werk?

 • Intakegesprek/ kennismakingsgesprek/observatie
 • Aan de hand van een gesprek, observaties en eventuele testen kunnen we de moeilijkheden van uw kind in kaart brengen.
 • Behandelingsplan (Hoe gaan we het verder samen aanpakken?)
 • Therapie
 • Evaluatie

Indien u hieromtrent vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.


Olmense Markt 48, 2491

Balen-Olmen


Heesterweg 38, 2450 Meerhout



014 750 920