Psychomotoriek

Psychomotoriek

Psychomotore therapie is een behandelingsvorm gericht op de algemene ontwikkeling van het kind, met als uitgangspunt de samenwerking tussen het denken en voelen en het bewegen (psyche en motoriek). De therapie richt zich echter niet alleen op het behandelen van fijne –en/of grofmotorische vaardigheden. Ook vaardigheden zoals ruimtelijke oriëntatie, schrijfmotoriek, aandacht en concentratie, lateralisatie, werkhouding, … vallen hieronder.


  • Kinderen komen hiervoor in aanmerking als er problemen zijn met:
  • Fijne motoriek: kleuren, knippen, …
  • Grove motoriek: houterig bewegen, onhandig, fietsen, springen, …
  • Schrijfmotoriek: foute pengreep, kramp bij schrijven, onleesbaar schrijven, …
  • Ruimtelijk visuele problemen
  • Visuomotorische problemen
  • Lateralisatieproblemen, problemen met werkrichting