Ontwikkelings-begeleiding of –stimulatie

Ontwikkelings-begeleiding of –stimulatie

Deze behandeling richt zich voornamelijk op kinderen of baby’s bij wie de motorische ontwikkeling ietwat trager verloopt. Zo zijn bijvoorbeeld het hoofdje controleren, leren rollen, zitten, staan en later lopen elk motorische mijlpalen die een baby normaliter doormaakt. Bij sommige baby’s loopt dit niet vanzelf omwille van ‘problemen’ zoals reflux, een sterke voorkeurshouding, prematuriteit, chromosoomafwijkingen, niet willen kruipen (sluipers of billenschuivers), … . De therapeut zal dan in therapie de normale ontwikkeling zoveel als mogelijk stimuleren aan de hand van specifieke oefeningen. Daarnaast worden de ouders ook nauw betrokken doordat ze in therapie heel veel adviezen meekrijgen voor thuis naar handeling en positionering van het kind toe.