Kinderkinesitherapie

Kinderkinesitherapie

AANMELDING

Wanneer ouders of hulpverleners van een kind zich zorgen maken omtrent de ontwikkeling, kunnen ze in onze praktijk terecht om het functioneren van het kind zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit doen we in eerste instantie door een anamnese of een intakegesprek. Daarna kunnen we aan de hand van bepaalde onderzoeken, welke afhankelijk zijn van de hulpvraag, een geschikte behandelingsvorm zoeken. Deze zal dan besproken worden met de ouders of hulpverleners.


KINDERKINESITHERAPIE

2 grote domeinen:


Psychomotoriek

Psychomotore therapie is een behandelingsvorm gericht op de algemene ontwikkeling van het kind, met als uitgangspunt de samenwerking tussen het denken en voelen en het bewegen (psyche en motoriek). De therapie richt zich echter niet alleen op het behandelen van fijne –en/of grofmotorische vaardigheden. Ook vaardigheden zoals ruimtelijke oriëntatie, schrijfmotoriek, aandacht en concentratie, lateralisatie, werkhouding, … vallen hieronder.  • Kinderen komen hiervoor in aanmerking als er problemen zijn met:
  • Fijne motoriek: kleuren, knippen, …
  • Grove motoriek: houterig bewegen, onhandig, fietsen, springen, …
  • Schrijfmotoriek: foute pengreep, kramp bij schrijven, onleesbaar schrijven, …
  • Ruimtelijk visuele problemen
  • Visuomotorische problemen
  • Lateralisatieproblemen, problemen met werkrichting


Ontwikkelings-begeleiding of –stimulatie

Deze behandeling richt zich voornamelijk op kinderen of baby’s bij wie de motorische ontwikkeling ietwat trager verloopt. Zo zijn bijvoorbeeld het hoofdje controleren, leren rollen, zitten, staan en later lopen elk motorische mijlpalen die een baby normaliter doormaakt. Bij sommige baby’s loopt dit niet vanzelf omwille van ‘problemen’ zoals reflux, een sterke voorkeurshouding, prematuriteit, chromosoomafwijkingen, niet willen kruipen (sluipers of billenschuivers), … . De therapeut zal dan in therapie de normale ontwikkeling zoveel als mogelijk stimuleren aan de hand van specifieke oefeningen. Daarnaast worden de ouders ook nauw betrokken doordat ze in therapie heel veel adviezen meekrijgen voor thuis naar handeling en positionering van het kind toe.