Psychologie

Psychologie

Wat is een klinisch psycholoog?


 

De titel 'psycholoog' is in België beschermd. Om jezelf psycholoog te kunnen noemen, moet je minstens de wetenschappelijke graad van Licentiaat of Master behaald hebben na een universitaire psychologieopleiding en je laten registreren bij de Psychologencommissie.


 

Klinische psychologie is één van de mogelijke opleidingen in de psychologie en kan omschreven worden als de psychologie die zich bezighoudt met de psychologische kennis en praktijk zoals die gebruikt wordt bij cliënten met psychosociale en gezondheidsproblemen. Het doel is cliënten te helpen om hun problemen op te lossen en/of hen beter aan te passen aan de eisen van hun dagelijkse leven.

 

Een klinisch psycholoog is dus iemand die de universitaire studie klinische psychologie met succes heeft afgerond en zichzelf heeft geregistreerd bij de Psychologencommissie. Meestal is een psycholoog ook lid van een erkende beroepsvereniging zoals de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Aansluiten bij een beroepsvereniging betekent dat de psycholoog zich dient te houden aan de deontologische code.

Een klinisch psycholoog is geen psychiater, het belangrijkste verschil tussen een psycholoog en psychiater is dat deze laatste medicatie kan en mag voorschrijven.


 

Klinisch psychologen beantwoorden vragen als:

 

Wat is er psychisch/psychologisch met mij aan de hand?

Hoe kan ik van mijn angst afkomen?

Hoe kan ik leren omgaan met mijn beperkingen?

Hoe kan ik leren "neen" zeggen?

Hoe kan ik mijn drankprobleem aanpakken en oplossen?

 

(Bron: http://www.klinisch-psycholoog.be)


 

Voor wie?


 

Adolescenten vanaf 16 jaar en volwassenen, vooral op individuele basis. Vanuit een (cognitief-)gedragstherapeutische benadering ga ik met mensen met verscheidene problematiek samen op zoek naar antwoorden, oplossingsmogelijkheden en hanteringsvormen om het algemeen welzijn te versterken. Je kan terecht met onder andere depressieve klachten, angsten, stressgerelateerde problematiek, zingevingsproblematiek, impulscontroleproblemen.


 

Hoe werkt het?


 

In een eerste kennismakingsgesprek wordt er samen met jou uitgezocht met welk probleem je komt, met welke verwachting je vertrekt en welke mogelijkheden er zijn om hier middels gesprekstherapie aan tegemoet te komen. Dit kennismakingsgesprek kan plaatsvinden na een telefonische afspraak op eigen initiatief of op verwijzing van je huisarts, psychiater of andere betrokken hulpverlener.


 

Het verdere verloop van de therapie is afhankelijk van je hulpvraag en de doelstellingen die we samen uittekenen. Ik werk voornamelijk vanuit cognitief-gedragstherapeutische invalshoek, hetgeen betekent dat we op zoek gaan naar de invloed die denken, doen en voelen op elkaar hebben en hoe deze invloed jouw psychische welbevinden bepaalt. Door middel van het herbekijken van interpretaties en denkstijlen (‘anders leren denken’) enerzijds en gedragsoefeningen (‘anders leren doen’) anderzijds, wordt getracht dit welbevinden te vergroten.

 

Betreffende de duur van een behandeling kunnen we stellen dat het zo kortdurend mogelijk en zo langdurend als nodig is. Alles is afhankelijk van de aard van de problematiek, de hulpvraag en het persoonlijke proces/traject.

 

Dit alles gebeurt indien nodig en nuttig in overleg met andere hulpverleners die in jouw verhaal betrokken zijn, uiteraard met jouw toestemming.


 

Wat kost het?


 

Een sessie duurt een uur, het tarief is 50 €.

Tussenkomst- of terugbetalingsmodaliteiten variëren tussen de verschillende ziekenfondsen. Meer informatie vind je op volgende link:

http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm

 

Sommige groepsverzekeringen (onder andere aangeboden door werkgevers) voorzien tussenkomst voor psychotherapie. Hierover kan je je desgevallend best zelf bevragen.