Manuele therapie

Manuele Kinesitherapie


Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Deze therapie gaat een stap verder dan kine in de analyse van de klachten en de behandeling zelf.

De manueel therapeut beschouwt het lichaam als één geheel en legt verbanden tussen verschillende delen en stelsels van je bewegingsapparaat.


Wat is het doel van manuele therapie?

Manuele therapie richt zich op het herstellen en verbeteren van je bewegingsapparaat.


Manuele therapie aangewezen bij

(Sport) blessures aan spieren, gewrichten en beenderen.

Acute en chronische blessures.

Pijnklachten, van hoofdpijn tot pijn aan de voeten.

Stramme rug, geblokkeerde gewrichten, bewegingsbelemmeringen.

Whiplash

Hernia