Craniosacral therapy

Craniosacral Therapy


Wat is CranioSacraal Therapie, Somato Emotional Release en Cranio Connective Therapy?


CranioSacral Therapy is een zeer zachte specifieke manuele behandelingswijze die vanuit de aanraking verder verdieping zoekt in ons functioneren op zich en ook in relatie met de omgeving. Het is een behandelmethode waar de therapeut op de schedel en ook op de rest van het lichaam werkt. De bindende factor is het bindweefsel, ook Fasciae genoemd. Dit bindweefsel omgeeft in ons lichaam alle organen, gewrichten, zelfs de kleinste spieren en zenuwen. Het bezit de eigenschap dat het spanning kan vasthouden, maar gelukkig ook weer kan loslaten. Deze “verbindingswegen” van het fysieke, psychologische, emotionele en energetische lichaam bestaan uit o.a. uit bindweefsels, zenuwbanen, reflexbanen en

energiebanen.


Somato Emotional Release (S.E.R.) en Cranio Connective Therapy, waar het begrip

“Connectief” staat voor de therapie als verbindingsfactor naar de optimalisering van de lichamelijke en geestelijke beleving, gaan op zoek naar vastgelopen spanning dewelke een fysieke en ook een emotionele oorzaak kan hebben. Deze benaderingen vormen als het ware de brug tussen lichaam en geest. Als mens groeien we door de vele positieve en minder positieve ervaringen die we gedurende ons levenspad doorkruisen. Sommige van deze minder positieve ervaringen zijn te moeilijk of te pijnlijk om ze op dat moment te kunnen verwerken. Verder (over)leven vraagt ons lichaam deze ervaringen op te slaan in de cellen en weefsels. Deze verstoringen uiten zich als “symptoom” via lichamelijke ongemakken, ziekten, het ‘niet lekker in je vel zitten’ of psychische spanningen. Ze creëren dus fysieke ongemakken die vaak noch medisch, noch biomechanisch verklaard kunnen worden.


Deze behandelingswijzen hebben een diepe ontspannende en regulerende werking op het (autonome) zenuwstelsel. Het is een zachte behandelingswijze .


Voor wie?


CranioSacraal Therapie en Cranio Connective Therapy zijn in verhouding tot de meeste andere manuele therapieën een zachte methode met een duidelijke en brede visie en kan succesvol worden toegepast bij zeer uiteenlopende klachten en bij alle leeftijden, van baby tot hoogbejaard.


Hieronder wordt er een opsomming gegeven van een aantal mogelijke indicaties :

Deze lijst dient enkel als richtlijn en het is aanvulbaar

 

 Klachten die in relatie staan tot het bewegings- en zenuwstelsel, zoals: pijn, ongemak en verminderde functie van spieren, gewrichten.

 Een verminderde functie van lichaamssystemen die zich merkbaar maken in de vorm van

verteringsproblemen, urologische klachten,

klachten van de bloedsomloop, ademhalingsklachten,

oor-, neus- en keelproblemen, kaakproblemen,

stressgerelateerde klachten.

Geassocieerde klachten bij zwangerschap en bevalling.

Klachten van de pasgeborene en tijdens de kindertijd.


 Niet goed in uw vel voelen en niet weten waarom.

Een gebrek aan levenscomfort ervaren.

Klachten gerelateerd aan Trauma : angst, woede, blijvend of niet herkend verdriet,...

fobieën, dwanghandelingen,… -in de vroege jeugd, of zelfs - vòòr de geboorte.Wat kost het?


Een sessie duurt 60 minuten, het tarief is 70 €. Tussenkomst- of terugbetalingmodaliteiten variëren tussen de verschillende ziekenfondsen. Sommige groepsverzekeringen en hospitalisatie verzekeringen (onder andere aangeboden door werkgevers) voorzien een hogere tussenkomst. Hierover kan je je desgevallend best

zelf bevragen.


Links :

www.upledger.com

www.ICZO.be

www.fizjosystem.pl