Visie

Visie

” op het kruispunt van vele bekende, maar ongelinkte gezondheidsproblemen.”


Wij zijn een gezondheidspraktijk waarin wij een terrein verkennen dat zich enerzijds strekt van de klassieke geneeskunde tot de complementaire geneeskunde  en anderzijds van de lichamelijke gezondheidszorg  tot de psychische gezondheidszorg.

Ons doel is om via onze interdisciplinaire benadering een passend antwoord te kunnen bieden op jouw hulpvraag. Wij helpen je graag op weg met ons advies en/of een goed behandelingsplan  en blijven in communicatie  met de behandelende geneesheren.


Ben je Senior, junior, kind of baby; Je kan bij ons terecht voor

 

+  Een informatief gesprek omtrent jouw hulpvraag.

+  Infosessies

+  Educatieve avonden of weekends

+  Specifieke therapeutische handelingen voor jouw klacht al dan niet na doorverwijzing van uw arts of medisch specialist.

+  Het ongemak en bezorgd zijn om je eigen lichaam bij plotse pijnen of slecht functioneren.

+  De vele ongemakken bij chronisch lijden: Het doet pijn. Het weerhoudt je van te participeren in de maatschappij. Je 

     reageert niet op een bepaalde therapie of medicijn in tegenstelling tot andere mensen.

+  Jouw veranderd vermogen om algemeen goed te functioneren na een fysische en/of mentale traumatische beleving zoals

     ongeval, misbruik, ziekte, stress & burnout, agressie, …

+  De verschillende factoren die je als (top)sporter beïnvloeden om optimaal te kunnen presteren.

+  Revalidatie na een (sport)ongeval

+  Zogenoemde aanpassingsmoeilijkheden, leermoeilijkheden, sociale beleving die je als kind op een andere manier laat

     zien dan wat er van je veracht wordt.

+  Signalen die je als baby, peuter of kleuter blijft geven dat het, ondanks uitvoerig medisch onderzoek, niet okés is.

+  Trainingsbegeleiding voor jouw fysieke en/of mentale genezingsproces of transformatie.